Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 6

Tę nieruchomość cechuje brak ksiąg wieczystych z powodu toczącego się od wielu lat postępowania spadkowego. Inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłości, po uregulowaniu stanu prawnego. Wspólnicy posiadają część udziałów. Reszta należy do Gminy Łódź oraz innych osób prywatnych, które są jednak zgodne co do chęci odsprzedaży swoich praw.

Należy zwrócić uwagę na specyfikę sposobu zabudowy łódzkich działek, które często są wąskie, ale bardzo długie, przez co są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia inwestora. Często elewacja nie wygląda okazale (choć w tym przypadku jest wyjątkowo piękna), jednak w oficynach zazwyczaj znajdują się dodatkowe zabudowania o sporej wartości rynkowej. Taka sytuacja ma miejsce i w tej nieruchomości - za kamienicą frontową znajdują się zabudowania nawet czterokondygnacyjne.

Galeria