Kraków, ul. Gustawa Morcinka 7

Dzięki zaplanowanej przebudowie budynku o funkcji usługowej, spółka zamierzała tchnąć nowego ducha w lekko podupadające osiedle Zesławice. Nieruchomość położona jest w Krakowie w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie, obok byłej cegielni. Budynek stanowi część zabudowań wzniesionych na potrzebny zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników zakładu, którego pozostałości już w większości wyburzono.

W trakcie procesu inwestycyjnego uzyskano prawomocną decyzję WZ przewidującą możliwość przebudowy i nadbudowy oraz zmianę sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe. Zaplanowano także budowę miejsc postojowych, schodów zewnętrznych i tarasów. Projekt zakładał wydzielenie 23 niewielkich i komfortowych mieszkań na trzech kondygnacjach. Niestety, inwestycja utknęła została wstrzymana w momencie, kiedy okazało się, że uzyskanie pozwolenia na budowę jest znacząco utrudnione z powodu wadliwie uchwalonego prawa miejscowego. Mimo to, nieruchomość została korzystnie odsprzedana bez rozpoczynania robót budowlanych.

Galeria